Projenin Amacı

MASS – Milli Akıllı Sayaç Sistemleri Projesi, TAŞ 2023 projeksiyonundaki akıllı şebeke dönüşümü için ölçüm sistemlerinin uçtan uca, akıllı bir yapıda tanımlanmasını amaçlamaktadır. 21 Elektrik Dağıtım Şirketinin tamamının katılımıyla gerçekleşen bu geniş çaplı ARGE projesinde tüm sistem bileşenleri, bileşenler arasındaki haberleşme yapıları ve yazılımlar Yerlilik ve Millilik kriterleri esas alınarak tanımlanacaktır. Prototip ürünler üretilip pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesi, ölçüm, analiz ve çıktıların oluşturularak gerekli yasal düzenlemelerin tanımlanması projenin temel amacıdır.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında beş çalışma grubu oluşturulacaktır. Sayaç Komisyonu, Haberleşme /Modem Komisyonu, Yazılım / Head End komisyonu, Siber Güvenlik Komisyonu ve Mevzuat Komisyonu. Bu komisyonlarda yapılacak çalışmalarda MASS Projesinin teknik ve idari sonuçları oluşacaktır.

Maddeler halinde projemizin kapsamında şunlar yer almaktadır.
Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında dünya uygulamalarının incelenmesi ve literatür araştırmalarının yapılması
- Bu alanda yapılan Ar-Ge projelerinin incelenmesi
- Elektrik Dağıtım Şirketleri bazında sayaç envanterlerinin çıkarılması
- Kullanıcı profillerinin belirlenmesi
- Kullanıcı tiplerine göre ihtiyaç duyulan sayaç modellerinin belirlenmesi
- Akıllı sayaç asgari teknik özelliklerinin belirlenmesi - Akıllı sayacın en önemli bileşeni olan FF(Fault Function) ve GF(Geographic Function) özellikleri Türkiye’de ilk defa bu proje kapsamında denenecek olması, - Modem asgari teknik özelliklerinin belirlenmesi
- Modem ile diğer ölçü sistemlerin okunması için ihtiyaç duyulan teknik özelliklerin belirlenmesi
- Sayaç-Modem arasındaki haberleşme protokolünün geliştirilmesi.
- Tüm noktalardan toplanan verilerin depolanacağı ve işleneceği HeadEnd Yazılımının teknik kriterlerinin belirlenmesi
- Haberleşme protokolü kapsamında Nb-iot, PLC, RF ve tüm bileşenlerinin teknik özelliklerinin belirlenmesi
- Sayaç üzerinden Modeme alınan verilerin HeadEnd’e aktarılması noktasında milli haberleşme protokolünün geliştirilmesi.
- HeadEnd ile MDM ve diğer sistemler ile entegrasyonun belirlenmesi
- Sayaç, Modem, HeadEnd bileşenlerinin üreticiden bağımsız birlikte çalışabilirliğinin sistem olarak ve ayrık olarak haberleşme test laboratuvarının oluşturulması
- Siber Güvenlik altyapısın oluşturulması
- Ortaya çıkan tüm bileşenlerin bir araya getirilerek aktif olarak çalıştırılması
- İşletme ve yatırım maliyetlerinin belirlenmesi
- Milli Akıllı Sayaç Sisteminin yaygınlaştırılma senaryosunun belirlenmesi

Projenin Beklenen Sonucu

- Akıllı Sayaç, Modem, HeadEnd firmalarının ve teknolojilerinin birlikte çalışabilirliği test edilmiş olup bu alandaki birçok karışıklığın ortadan kaldırılması,
- PLC, RF, Nb-Iot, BPL vb. teknolojilerinin analizi,
- Tamamen %100 yerli imkanlar ile teknolojilerin denenmesi
- Modem – HeadEnd arası Milli Akıllı Sayaç Haberleşme Protokolünün tanımlanması,
- Piyasada rekabetçi koşulların sağlanması,
- Belirlenecek Akıllı Sayaçların hangi tip kullanıcılarda uygulanacağı hususunda yol haritasının en optimum şekli ile Türkiye’nin değişik bölgeleri de dikkate alınarak belirlenmesi
- Satın alınan ürünlerin kontrol ve kabul kriterleri ile testlerin nasıl yapılacağı belirlenmesi,
- Akıllı Sayaç Sistemleri kapsamında ilgili mevzuatlar incelenerek gerekli mevzuat değişiklik önerilerinin yapılması,
Yukarıda belirtilen tüm bu işlemlerin Elektrik Dağıtım şirketlerine minimum yük getirecek şekilde uygulamaya geçirilmesi,
- Raporlamalar daha etkin yapılabileceği için sayaç üretici firmalara düzenleyici önleyici faaliyetler başlatılması adına veri oluşturulması,
- TEDAŞ Asgari Şartnameleri incelenerek akıllı sayaç ve diğer bileşenler için ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması önerisinin sunulması,
- Fayda maliyet analizlerinin yapılması,
- Akıllı Sayaç Sistemlerinin yaygınlaştırılma senaryolarının belirlenmesi ve bu senaryolar kapsamında duyarlılık analizleri yapılarak tarifeye etkisinin hesaplanması,

Projenin Beklenen Katma Değeri

Otomatik Sayaç Okuma (anlık ya da belirli okuma aralıkları ile) ve Otomatik Faturalama
- Kullanıcı tüketim eğrisine göre talep tahmine katkı ve tüketiciye göre farklı tarife sunumu
- Kullanıcılara uzaktan Açma-Kesme- Güç Sınırlaması uygulanabilmesi
- Kaçak Kontrolü
- Kesinti Yönetim Sistemlerine veri katkısı sağlanması (Sistemle entegrasyonlarla)
- Volt/Var yönetimi ile kompanzasyon ve güç kalitesi (teknik kalite) parametreleri takibi
- Bu kapsamda geliştirilen yerli ürünlerin yurtdışı pazarlarına ihracatının yapılacak olması
- Kullanıcıya sunulacak akıllı platformlar ile enerji verimliliği sağlanması
- Enerji tüketimini güne eşit bölerek dağıtımda enerji verimliliği ve tarifeye dolaylı katkı sağlanması,
- İşletme maliyetlerinin düşürülmesi