Milli Akıllı Sayaç Sistemleri
Çalışma Takvimi

Tüm paydaşlarımızla yerli ve milli imkanlarla Milli Akıllı Sayaç Sistemleri geliştirmek için durmadan çalışıyoruz.

MASS Proje Takvimi

1. Adım

Proje Yönetimi ve Kalite Temini

2. Adım

Literatür Araştırılması Ve Yurtİçi / YurtDışı Uygulamaların İncelenmesi

3. Adım

1. Faz Komisyon Çalışmaları Sayaç, Modem(Haberleşme), HeadEnd, Siber Güvenlik ve Mevzuat komisyonları – Web portal üzerinden

4. Adım

2. Faz Komisyon Çalışmaları Sayaç, Modem(Haberleşme), HeadEnd, Siber Güvenlik ve Mevzuat Komisyonları

5. Adım

Teknik Şartname Çalışmaları

6. Adım

Mevzuat Düzenleme Çalışmaları

7. Adım

Sayaç , Modem Prototiplerin Üretimleri Headend ve Test Yazılımlarının Geliştirilmesi

8. Adım

Haberleşme , Güvenlik ve Birlikte Çalışabilirlik Testleri

9. Adım

Pilot Proje Uygulaması

10. Adım

Teknik Şartname ve Mevzuat Revizyon Çalışmaları

11. Adım

1. 6 Aylık Ara Rapor

12. Adım

2. 6 Aylık Ara Rapor

13. Adım

Proje Değerlendirme ve Kapanış Raporu