MASS – Milli Akıllı Sayaç Sistemleri Projesi, TAŞ 2023 projeksiyonundaki akıllı şebeke dönüşümü için ölçüm sistemlerinin uçtan uca, akıllı bir yapıda tanımlanmasını amaçlamaktadır. 21 Elektrik Dağıtım Şirketinin tamamının katılımıyla gerçekleşen bu geniş çaplı ARGE projesinde tüm sistem bileşenleri, bileşenler arasındaki haberleşme yapıları ve yazılımlar Yerlilik ve Millilik kriterleri esas alınarak tanımlanacaktır. Prototip ürünler üretilip pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesi, ölçüm, analiz ve çıktıların oluşturularak gerekli yasal düzenlemelerin tanımlanması projenin temel amacıdır.
Sayaç Komisyonu
Sayaç komisyonumuz 52 üyeden oluşmaktadır.
Modem Komisyonu
Modem komisyonumuz 48 üyeden oluşmaktadır.
Headend Komisyonu
Headend komisyonu 44 üyeden oluşmaktadır.
Güvenlik Komisyonu
Güvenlik komisyonu 31 üyeden oluşmaktadır.
Mevzuat Komisyonu
Mevzuat komisyonu 34 üyeden oluşmaktadır.