https://www.mass.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/project-icon-2-2.jpg

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri EPDK Ar-Ge Projesi kapsamında hazırlanan elektrik sayacı taslak şartnamesi tamamlanmış olup,  https://www.mass.org.tr/dokumanlar/  sayfamızda yayımlanmıştır. Taslak şartname ile ilgili görüş ve önerilerinizi dosya içinde yer alan GBF – Görüş Bildirim Formunu doldurarak info@mass.org.tr e-posta adresine10 Ocak 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Bilindiği üzere MASS projesinde yer alan Sayaç, Modem, HeadEnd, Güvenlik ve Mevzuat komisyonları çalışmaları için tasarlanan online portal üzerinden tüm komisyon üyelerinin değerli bilgi ve görüşlerinin toplanması amaçlanmıştı. Komisyon üyelerinden gelen talep son veri giriş tarihi 05 Temmuz 2020 Pazar günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

mass_portal_tanitildi (1)

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) Projesinin tüm komisyon üyelerine ve sektör paydaşlarına tanıtımı gün içinde konu bazlı farklı oturumlarda ELDER ev sahipliğinde gerçekleştirildi. MASS projesinin amacı ve projenin beklenen çıktıları geniş bir katılımcı grubu ile paylaşıldı. Proje kapsamında OSOS –  Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri uygulamalarının daha geniş bir perspektifle değerlendirilerek, uçtan uca ölçüm sistemlerinin akıllı...