GenelMASS Projesi Tanıtıldı

mass_portal_tanitildi (1)

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) Projesinin tüm komisyon üyelerine ve sektör paydaşlarına tanıtımı gün içinde konu bazlı farklı oturumlarda ELDER ev sahipliğinde gerçekleştirildi. MASS projesinin amacı ve projenin beklenen çıktıları geniş bir katılımcı grubu ile paylaşıldı. Proje kapsamında OSOS –  Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri uygulamalarının daha geniş bir perspektifle değerlendirilerek, uçtan uca ölçüm sistemlerinin akıllı bir yapıda tekrar tanımlanacağı belirtildi. Milli kazanımlarımıza hizmet etmek üzere hazırlanan MASS projesinin tüm sektör paydaşlarını kapsayacak şekilde geliştirilmesini ve tamamlanması hedefliyoruz. Her bir komisyon grubunda yer alan katılımcılara bu yerli ve milli projeye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *